Reska vina

Reska vina (VT) su vina s povećanom količinom ugljične kiseline (od 0,2 do 0,5 bara).

Povezano

Bijeli lom

Bijeli lom (ponekad ga zovu i sivi lom), mana bijelih vina koja se očituje mliječno-sivim do pepeljasto-bjeličastim

Mliječno kiselo vrenje

Mliječno kiselo vrenje, za razliku od jabučno-mliječnog vrenja, je aktivnošću bakterija izazvan proces pretvorbe ...

Fakultativno anaeroban

Fakultativno anaeroban je organizam (odnosno proces u stanici) koji se odvija u prisutnosti i bez prisutnosti kisika.
Novosti