Rektificirani koncentrirani mošt

Rektificirani koncentrirani mošt je ugušćeni mošt koji nije karamelizirao, a to znači da je dobiven ugušćivanjem ne toplinskim već drugim postupcima (npr. kriokoncentracijom). Takav mošt mora sadržavati najmanje 61,7 % šećera (mjereno refraktometrom kod 20°C). U tijeku proizvodnje može biti podvrgnut otkiseljavanju dopuštenim postupcima, ali mu pH vrijednost ne smije biti viša od 5, optička gustoća do 0,1 (pri 425 nm za sloj od 1 cm), a Fiolin-Ciocalteau indeks do 6, sve navedeno pri 25° Brix-a. Titrirajuća kiselost r.k.m. mora iznositi do 15 mEq/kg ukupnih šećera, SO2 do 25 mg/kg ukupnih šećera, ukupni sadržaj kationa do 8 mEq/kg ukupnih šećera, provodljivost do 120 mikrosiemensa/cm (također pri 25° Brix-a na 20°C). Mošt iz kojeg će se proizvesti r.k.m. mora biti dobiven iz sorata koje pripadaju vrsti Vitis vinifera L. ili križancima tih sorata s drugim vrstama roda Vitis, s tim da sadržaj šećera u njemu odgovara preračunatoj najmanjoj propisanoj alkoholnoj jakosti određene vinogradarske zone u kojoj je grožđe proizvedeno.

Povezano

Blush

Blush blijedoružičasto vino koje se proizvodi od ružičastoga i crnoga grožđa. Izraz nastao u Kaliforniji, 80-ih ...

Homer hvali vino

Homer u epu o Odiseju, "jela i pića, što smrtni blaguju ljudi", opisuje u svim pjevanjima, a spominjanje slađahnog,
Novosti