Rektificirani koncentrirani mošt

Rektificirani koncentrirani mošt je ugušćeni mošt koji nije karamelizirao, a to znači da je dobiven ugušćivanjem ne toplinskim već drugim postupcima (npr. kriokoncentracijom). Takav mošt mora sadržavati najmanje 61,7 % šećera (mjereno refraktometrom kod 20°C). U tijeku proizvodnje može biti podvrgnut otkiseljavanju dopuštenim postupcima, ali mu pH vrijednost ne smije biti viša od 5, optička gustoća do 0,1 (pri 425 nm za sloj od 1 cm), a Fiolin-Ciocalteau indeks do 6, sve navedeno pri 25° Brix-a. Titrirajuća kiselost r.k.m. mora iznositi do 15 mEq/kg ukupnih šećera, SO2 do 25 mg/kg ukupnih šećera, ukupni sadržaj kationa do 8 mEq/kg ukupnih šećera, provodljivost do 120 mikrosiemensa/cm (također pri 25° Brix-a na 20°C). Mošt iz kojeg će se proizvesti r.k.m. mora biti dobiven iz sorata koje pripadaju vrsti Vitis vinifera L. ili križancima tih sorata s drugim vrstama roda Vitis, s tim da sadržaj šećera u njemu odgovara preračunatoj najmanjoj propisanoj alkoholnoj jakosti određene vinogradarske zone u kojoj je grožđe proizvedeno.

Povezano

Prazno vino

Prazno vino (VT) označava se vino s niskim suhim ekstraktom, naročito s niskom ukupnom kiselošću, kad mu uz to još ...

Tvrda voda

Tvrda voda je naziv za onu vodu, koja sadrži povećanu količinu otopljenih minerala. S obzirom da se kod nas tvrdoća

Hibridni proizvođači

Hibridni proizvođači, dosadašnja iskustva s hibridima uzgojenim višekratnim povratnim križanjem europskih i ...
Novosti