Reicher Irena

Reicher Irena (1922.-2004.) po uzoru na svog oca Franju, (koji je 1907. apsolvirao na bivšem Kraljevskom visokom gospodarskom učilištu u Križevcima, da bi nakon I. svjetskog rata pa sve do 1924. bio suzakupnik vlastelinstva grofa Erdedyja u Jastrebarskom, a nakon toga nastavio raditi (do smrti 1937.) u svojstvu inspektora i nadinspektora u osiguravajućem društvu Zagreb, za poslove procjene šteta od tuče) odabrala je studij na Poljoprivredo-šumarskom fakultetu u Zagrebu, gdje je 1945. diplomirala na smjeru vinogradarstvo, voćarstvo, vinarstvo i vrtlarstvo. Zaposlila se je u istoimenom Zavodu (kasnije Institutu) u Zagrebu, Kačićeva 9 gdje se je najviše bavila analizom vina i proizvoda od vina. Nakon dva boravka u Francuskoj gdje je kao stipendistica francuske vlade stekla mnoga korisna saznanja, nastavila je radom u domovini (u citiranom Zavodu na poslovima analize, zaštite geografskog podrijetla, te uz sudjelovanje u projektiranju tehnologije u vinarijama Kneževi Vinogradi, Mandićevac, Orahovica, Prepuštovac dr. Održavala je stručna predavanja vinarima i sudjelovala u radu lokalnih ocjenjivačkih komisija, da bi 1972. obranila doktorsku disertaciju pod naslovom „Utjecaj viših tem. vrenja mošta na kemijski sastav tako proizvedenog vina“. Umirovljenja je 1985. s položaja direktorice već spominjanog Zavoda obavljajući tu odgovornu dužnost od 1981.
Vidi:poljoprivredno školstvo.

Povezano

Kalijev bitartarat

Kalijev bitartarat kojeg je pred više od 200 godina Chaptal smatrao jednim od ukupno šest spojeva koje čine vino, ...

Bioinsekticid

Bioinsekticid je insekticid koji se proizvodi iz biljnih ili životinjskih organizama ili njihovih produkata u ...

Organske kiseline u vinu

Vidi: kemijski sastav vina.
Novosti