Redukcija

Redukcija je naziv kemijske reakcije koja se iskazuje u primanju negativnih električnih naboja između atoma, iona ili molekula.

Dok se pojam oksidacija najčešće objašnjava kao vezivanje sa kisikom (npr. Fe + O2 = FeO2) ili proces kada se iz nekog spoja izgubi vodik (npr. prelazak etanola C2H5OH u acetaldehid CH3CHO), pojam redukcija se je objašnjavao kao proces u kojem oksidirani spoj gubi kisik ili u kojem neki spoj prima vodik (primjer S + 2H = H2S).

Razvojem kemijske znanosti (i fizikalnog dijela kemije) utvrđeno je da je oksidacija otpuštanje (ili gubljenje), a redukcija primanje negativnog naboja, iz čega zaključujemo da se oksidacija i redukcija zbiva i onda kada ni kisik ni vodik nisu sudionici takvih kemijskih promjena, već kada se (izravno ili putem elektroda u električnom polju) otpuštaju (oksidacija) ili primaju (redukcija) negativni električni naboji između atoma, iona ili molekula.

Da bi se jedna tvar oksidirala, druga se mora reducirati, a to znači da je proces oksido-redukcije povezan, međusobno ovisan i istovremen.
Vidi: rH vina, redoks reakcije.

Povezano

Termovinifikacija

Vinifikacija (tj. preradba grožđa u vino) uz zagrijavanje dijela soka (mošta) ili masulja. Pod tim je imenom jedan ...

Ljubljanović Srećko

Ljubljanović Srećko (1933.-2013.) profesor povijesti i autor s tog podučja, a na temu vinogradarstva i vinarstva ...

Erigona

Erigona (mit.), kćerka atenskog zemljoradnika, prvoga vinogradara kojeg su ubili pijani pastiri, misleći da ih je ...
Novosti