Redovača

Vidi: dipsomanija.

Povezano

Likuf

Vidi: likov, propinacija, Vinodolski zakon.

Vinober

Vinober je stariji, već zaboravljeni naziv za trgadbu, berbu grožđa.

Dražojević Jelić, Juraj

Dražojević Jelić, Juraj (1846.-1897.), kemičar, prvi predsjednik Dalmatinskoga enološkog društva (1875.). Objavio ...
Novosti