Red svetog Fortunata

Red svetog Fortunata (akronim – kratica RSF, Ordre de Saint Fortunat, Association Internationale Caritative et Culturelle) je međunarodna, rasno, vjerski i politički neutralna družba “humanistički mislećih ljudi”. Red nastavlja idejno naslijeđe Venantiusa Honoriusa Clementianusa Fortunatusa (rođenog 535. kod Trevisa u Italiji, umrlog 600. god. u Poitiersu, Fr. gdje je od 567. do smrti djelovao kao biskup). Njegovu bogatu duhovnu poruku nastavlja provoditi RSF što ga je ponovo oživio 1901. arhitekt i pisac Prosper Montagné (kada je djelovao pod imenom L’union internationale P. Montagné, Paris). Od 1979. Red (korporacija) je registriran u Mainzu (Njemačka), kao “Ordre de Saint Fortunat société supranationale de l’an 600 à Poitiers corps d’intérêt public, Mayence” (kratica OSF). Njemačkoj su udruzi pristupile udruge koje su osnovane u Austriji, Hrvatskoj, Italiji, Sloveniji, Japanu, Poljskoj i Mađarskoj. RSF je savjetodavna članica Ekonomsko socijalnoga savjeta UN (ECOSOB). Glavna zadaća Reda je poboljšanje kakvoće življenja ljudi, a provodi ju u život:

podupirući humanistička mišljenja i djelovanja,
razvijajući dijalog i bliskost bez obzira na državne granice,
brigom za napredak umjetničkog stva­ra­laštva, znanosti i istraživačke djelat­nosti,
zauzimanjem za napredak kakvoće kulturne prehrane, što uključuje gastronomsku i vinsku kulturu, te
brigom za održanje pravilnih odnosa među ljudima i njihovom prirodnom i kulturnom okolinom.
Hrvatska je Udruga, pod nazivom “Red Svetog Fortunata – Hrvatska” registrirana 1975. godine

Red djeluje putem svojih tijela za pružanje pomoći u nevolji, kuratorija što stručno sudi koji su pojedinci, ustanove ili poduzeća zaslužili odličja i priznanja, istraživačkog savjeta koji pokreće akcije za borbu protiv raka, sprječavanja oboljenja mladih i prijevremenog starenja, radnih tijela za znanost, istraživanja i medicinu, umjetničko stvaralaštvo, publicistiku, film i televiziju, za oblikovanje, prehranu, vinogradarstvo i vinarstvo, seljaštvo, ratarstvo i ribogojstvo, ugostiteljstvo i hotelijerstvo, te za ukupnost opskrbe. RSF je utemeljitelj Međunarodne akademije primijenjene umjetnosti (u Altenburgu, Italija), koju podupire međunarodna umjetnička družba Artrondo iz Mainza. Dva puta godišnje tiska se list družbe “Das Gute”, a slične publikacije tiskaju se i u provincijama. Uz to, prema potrebi objavljuju se zbirke spisa, ljetopisa te druge informacije o odličjima i priznanjima itd. Udruga dodjeljuje slijedeća odličja i priznanja:

Maison De Qualite – Kuća Kvalitete, za tvrtke i institute koji postižu vrhunske rezultate u poboljšanju života ljudi i očuvanju zdravog okoliša
Recherche de la Qualite – Istraživanje kvalitete, osobama za istraživačka djela za dobrobit ljudi
Grand Ecu D,Honeur de l,Order de Saint Fortunat – Veliki orden časti Reda Svetog Fortunata, Znanstveno istraživačkim institutima , klinikama, muzejima, orkestrima i za izvanredna dostignuća na području gastronomije.
Coup d,Or pour les Merites de l,Art – Zlatni pokal za zasluge u umjetnosti (vrhunskim umjetnicima)
Prix International “Pour les Enfants” – Međunarodna nagrada za djecu, kao pomoć djeci iz zaklade Otta Eckarta
Prix de Vin – Nagrada za vino i
Grand Prix de Vin – Velika nagrada za vino, za unapređenje vinarstva u zemljama članicama Udruge. Da bi se dodjelile nagrade za vino, jednom se godišnje organizira stručno ocjenjivanje vina u Austrijskim gradovima Wachauu, u novije doba u Salzburgu.
Diplome de maitrese (Svjedodžbu za majstorstvo tj. za vještinu) za poboljšanje kakvoće kulture prehrane u Hrvatskoj su dobili mnoge naše vrhunske ugostiteljske kuće poput ”Rivice” iz Njivica, ”Bevande” iz Opatije, ”Excelsiora” iz Dubrovnika, ”Amfore” iz Voloska kraj Opatije i dr., a za dostignuća u proizvodnji kvalitetnih vina vinogradarsko-vinarske tvrtke Ivana Enjingija i Vlade Krauthakera, obojice iz Kutjeva. Dan sv. Fortunata u godini obilježava se 14. prosinca svake godine.
Vidi: europski red vitezova vina, Uzvišeni vinski konvent svetoga Urbana.

Povezano

Fiziologija

Fiziologija (grč. fysis-priroda, logos-uz ostala značenja i misao, znanost) je biološka znanost koja proučava rad ...

Pilnica

Pilnica je nedavno češće, a u novije dobe sve rjeđe upotrebljavani naziv za vinarski podrum, pivnicu, ...

Wildbacher

Wildbacher (blauer) je austrijska sorta crnoga grožđa što se ponajviše uzgaja u saveznoj pokrajini Štajerskoj. ...
Novosti