Rebula

Rebula je tal. vinska sorta bijeloga grožđa kojoj se ime spominje (kao rebolla i raibola d’Istria) u istarskim gradskim statutima iz srednjega vijeka. Taj podatak pokazuje da se je r. uzgajala na cijelom prostoru Istre, a sada je prisutna samo u vinogorjima Primorskog rajona Slovenije (iako, najmanje u onom istarsko-koparskom). Kao kvalitetno vino s. k. p. na tržištu je najpoznatija rebula iz vipavskoga vinorodnog okoliša i rebula zlata iz briškoga vinorodnog okoliša. Zbog specifičnoga ugodnog mirisa, suha okusa i svježine (što dijelom potječe i od zaostaloga ugljičnog dioksida) vina rebule su cijenjena i tražena od potrošača.

Povezano

Mariniranje

Mariniranje (tal.) je postupak konzerviranja ribe i mesa na način da se ono soli i potapa u prokuhani ocat ili ...

Mirna vina

Mirna vina (VT) ne sadrže povećanu količinu ugljičnoga dioksida, koja bi, primjerice kao kod pjenušca, biser ili ...

Ppm

Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili 0,000001, odnosno ...
Novosti