Rebula

Rebula je tal. vinska sorta bijeloga grožđa kojoj se ime spominje (kao rebolla i raibola d’Istria) u istarskim gradskim statutima iz srednjega vijeka. Taj podatak pokazuje da se je r. uzgajala na cijelom prostoru Istre, a sada je prisutna samo u vinogorjima Primorskog rajona Slovenije (iako, najmanje u onom istarsko-koparskom). Kao kvalitetno vino s. k. p. na tržištu je najpoznatija rebula iz vipavskoga vinorodnog okoliša i rebula zlata iz briškoga vinorodnog okoliša. Zbog specifičnoga ugodnog mirisa, suha okusa i svježine (što dijelom potječe i od zaostaloga ugljičnog dioksida) vina rebule su cijenjena i tražena od potrošača.

Povezano

Lakomica

Lakomica je drveni lijevak izduljena oblika kojim se u bačvu, kroz vranj, ulijeva vino.

Prešavina

Prešavina (od njem. pressen), i kod nas uobičajen naziv za onaj tok mošta koji se dobije mehaničkim tiještenjem, ...

Ukupna kiselost

Ukupna kiselost je je zbroj svih kiselina koje, se nalaze u tim proizvodima (vezana ili fiksna kiselost + hlapiva ...
Novosti