Ranina bijela petrinjska

Ranina bijela petrinjska je kvalitetna autohtona sorta koja se naziva i dišeća ranina i koja se je očuvala još samo u podregijama Pokuplje iMoslavina, u kojima je Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara v.l. u RH uvrštena među preporučene. U RH samo manji broj proizvođača (poput Milana Mikoča, Vladimira Kosa i Joža Jelančić) već dugi niz godina pripremaju iz ovog autohtonog kultivara polusuha vina, koja uz diskretnu i iznimnu aromu karakterizira i srednje jaka alkoholna gradacija (od oko 12 % vol.) i obilje ukupnih kiselina (nerijetko i do 9 g/l).

Povezano

Hektolitar

Hektolitar uobičajena mjerna jedinica u vinarstvu za fizikalnu veličinu obujam, nastala iz decimalnog predmetka ...

Sorta

Sorta (još i kultivar i odlika) je naziv za skupinu biljaka koje pripadaju istoj vrsti, ali se izgledom, ...

Određivanje ukupnih kiselina u moštu

U praksi se sadržaj ukupne kiseline u grožđu određuje vrlo rijetko, iako je taj podatak jedan od pokazatelja ...
Novosti