Ranina bijela petrinjska

Ranina bijela petrinjska je kvalitetna autohtona sorta koja se naziva i dišeća ranina i koja se je očuvala još samo u podregijama Pokuplje iMoslavina, u kojima je Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara v.l. u RH uvrštena među preporučene. U RH samo manji broj proizvođača (poput Milana Mikoča, Vladimira Kosa i Joža Jelančić) već dugi niz godina pripremaju iz ovog autohtonog kultivara polusuha vina, koja uz diskretnu i iznimnu aromu karakterizira i srednje jaka alkoholna gradacija (od oko 12 % vol.) i obilje ukupnih kiselina (nerijetko i do 9 g/l).

Povezano

Baumeov areometar

Baumeov areometar (čit. bomeov, kratica Bé), naprava slična moštomjeru (ime je dobila po izumitelju), kojom se na ...

Lozne grinje

Lozne grinje su člankonošci iz razreda Arachnida - Paučnjaka, od kojih su na lozi (i ostalom voću) najveći štetnici

Kratkošija

Kratkošija jedna od istoznačica za vinsku sortu crnog grožđa kratošiju.
Novosti
Svi na  OKOLOTORNO!

Svi na OKOLOTORNO!

U sklopu novljanske manifestacije- Okolotorno održat će se  u subotu, 20. srpnja 2024.na...

read more