Randman

Randman (fr. rendement, čit. randma) je iskorištenje, odn. korisni ili koristan učinak. Npr. ako se od 100 kg grožđa proizvede 70 l vina (nakon prvoga pretoka), kažemo da je r. 70 %. Pojedine moštenice daju veći, druge manji randman. Zbog rodne sorte visokog randmana müller thurgau, Njemačka postiže visok randman (hl/ha). Na kvalitetu budućeg vina u znatnoj mjeri utječe i urod (randman hl/ha), pa iako se općenito smatra da su dobre godine istodobno i rodne, valja znati da to vrijedi samo do stanovite mjere. Prema tome, ne smiju se svi poslovi u vinogradu (rezidba, gnojidba, uzgojni oblik i sl.) i podrumu (tiještenje i dr.) podrediti visokom randmanu, jer će time biti narušena kakvoća grožđa i vina.
Vidi:berba grožđa.

Povezano

Nizozemska

Kad se ovdje (slično kao i u Belgiji) loza ne bi uzgajala u staklenicima, o vinogradarstvu ne bismo imali puno što ...

Jutro

Jutro (ral, i katastarsko jutro) oznaka za površinu od 1600 kvadratnih (četvornih) hvati, odnosno 5.754,64 m2. Od ...

Šaptalizacija

Šaptalizacija je  po Jean A. Chaptalu (1756.-1832.) nazvan postupak doslađivanja mošta i vina saharozom. Prema ...
Novosti