Rakije

Rakije po posebnim postupcima su alkoholna pića dobivena

  • destilacijom prevrele žitne komine (whisky i žitna rakija),
  • prevrelih proizvoda šećerne trske (rum),
  • prevrelih sirovina siromašnih šećerom, sa ili bez dodatka etilnog alkohola (gin) i
  • macerata neprevrelih sirovina u etilnom alkoholu (kamo se svrstavaju: rakija od encijana (lincura), kimova rakija (Aquavit),
  • rakija od anisa (anisonka, aniseta) i rakija od borovice (brinjevac).

Rakije od voćnih macerata proizvode se maceracijom voća u etilnom alkoholu poljoprivrednog podrijetla (100 kg voća u 20 l aa), nakon čega slijedi destilacija, a najčešće se proizvode od kupine (Rubus fruticosus), jagode (Fragaria ssp.), borovnice (Vaccinium myrtillus), maline (Rubus idaeus), crvenog ribiza (Ribes vulgare), trnine (Prunus spinosa), oskoruše (Sorbus domestica), jarebike (Sorbus aucuparia), božikovine (Ilex cassine), brekinje (Sorbus turminalis), bazge (Sambucus nigra), šipka (Rosa canina) i crnog ribiza (Ribes nigrum).

Povezano

Pocrnjivanje vina

isto što i crni lom

Sluh

Sluh je mehanoreceptivni osjet. Ritual kucanja s čašama prije ispijanja, (u skladu teorije I. P. Pavlova o ...

Blauburgunder

Blauburgunder nekad i pod nazivom Blauer Burgunder, odnosno Blauer Spätburgunder u njemačkom je jezičnom području ...
Novosti