Rakija od voćne komine

Rakija od voćne komine je voćna rakija proizvedena isključivo iz prevrelog i ocijeđenog voćnog koma (npr. kod proizvodnje jabukovače, ili nakon proizvodnje soka radi proizvodnje bezalkoholnog pića ili voćnog vina iz neke druge vrste voća i sl.), te ju prilikom stavljanja u promet valja pravilno deklarirati (označiti) uz navođenje iz koje je vrste voća ta rakija proizvedena (npr. rakija od komine jabuka, rakija od komine šljive, rakija od komine trešanja i sl.). Ako je rakija proizvedena iz više vrsta voća, tada njihovi nazivi moraju biti navedeni opadajućim redom s obzirom na količinu upotrebljenog voća. Rakije od voćne komine se proizvode destilacijom alkoholno prevrele voćne komine (izuzev grožđane komine), odnosno redestilacijom na ovaj način dobivene rakije, s tim da alkoholna jakost u oba slučaja mora biti manja od 86 % vol. alkohola. Na tržištu takva rakija sadržavati najmanje 37,5 % vol. alkohola i najmanje 200 g/hl aa hlapivih tvari, a najviše 1500 g/hl aa metanola. Voćne rakije od komine koštuničavog voća smiju sadržavati najviše 10 g/hl a.a. cijanovodične kiseline.
Vidi:rakije, rakije od grožđa, specijalne rakije.

Povezano

Talijanski rizling

Talijanski rizling koji se ponegdje u našoj literaturi naziva  i talijanska graševina, jedan je kod nas od ...

Štajerka

Štajerka je istoznačnica (sinonim) za ranfol, kojeg nazivaju još i štajerska belina i belina velika..

Moslavac

Moslavac (šipon, mosler, pošip, furmint, pošipel i pušipel) je vinska sorta bijeloga grožđa, koja se prema ...
Novosti