Rafija

Rafija je  u nas uobičajeni naziv za liko prema bot. lat. imenu palme Raphia ruffia koja raste na afričkom otoku Madagaskaru. Iz njena stabla se proizvodi već spomenuto vezivo (liko), što se koristi u poljoprivredi (ponajviše u vinogradarstvu i voćarstvu), odnosno pletivo za izradu košara, podmetača u kućanstvu i drugovrsnih rukotvorina.

Povezano

Belina velika

Belina velika je jedna od brojnih istoznačnica (uz nazive štajerska belina i štajerka) za vinsku sortu bijelog ...

Opisivanje boje bijelih vina

Bijela svjetložuta ili slamnatožuta nazivaju se ona vina što su dobivena brzim odvajanjem soka (mošta)od kožice ...

Frappé

Frappé (fr. čit. frape), ledom ohlađeno obično jako alkoholno piće, a od vina aromatizirano vino vermut. Vina ...
Novosti