Radić pl. Ivan

Radić pl. Ivan (1863.-1948.) je veliki pregalac za obnovu vinograda koji su počeli naglo propadati 1891. i narednih godina zbog najezde trsnog ušenca (filoksere). Neumorno organizira i održava tečajeve cijepljenja, piše stručno popularne članke i knjige od kojih spominjemo “Pouku u gospodarstvu to jest u vinogradarstvu, voćarstvu, pivničarstvu i povrtlarstvu” i “Vino od trsa do trošidbe”. Prvi je profesor na katedri za voć. vinogr. i pivničarstvo utemeljene istovremeno s osnutkom Gospodarsko-šumarskog (danas Agronomskog) fakulteta u Zagrebu (1919.).

Povezano

Kalijev bisulfat

Vidi: kalijev kiseli sulfit.

Konidije

Konidije nespolni (vegetativni) oblik kojim se gljivica (poput plamenjače, pepelnice i dr.) najčešće u za nju ...

Jaka alkoholna pića od voća

Jaka alkoholna pića od voća se svrstavaju (u skladu Pravilnika o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima, NN 172/04.) ...
Novosti