Punč

Punč je naziv za raznorodnu skupinu likera (od meda,ruma ili domaćeg ruma) kojima se dodaju raznovrsni macerati od kore limuna ili drugih agruma. Alkoholni sadržaj takvog pića ne smije biti manji od 15 % vol., a ukupni ekstrakt manji od 220 g/l.
Vidi: liker

Povezano

Gradišćansko-panonski red vitezova vina

Vidi: Europski red vitezova vina.

Aligoté

Aligoté je francuska sorta bijelog grožđa čiji se uzgoj, osim u pokrajini La Bourgogne, odakle prema mnogim ...

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster znanstveni latinski naziv za vinsku mušicu, čiji rod broji oko 1.000 vrsta, od kojih su ...
Novosti