Pudariti

Pudariti je čuvati urod u vinogradu od kradljivaca, ali i tjerajući, odnosno plašeći ptice (drozda i drugu divljač (srne, veprove…) kao i domaće biljoždere. Pudari – čuvari pucaju iz mužara kako bi plašili slijetanje jata ptica koje su kadre u kratko vrijeme pozobati na stotine kila grožđa. Nakon obavljene berbe u vinogradu se nađe još po koji grozdić, koji je nepažnjom berača ostao neubran, a prije nego otpadne list sazrije i martinjsko grožđe (što rodi na zaperku). Branje takva uroda naziva se paljetkovanje, koje je bilo dopušteno siromašnima i djeci.
Vidi: berba grožđa, greš, pabirak, jagurida, predružak.

Povezano

Ugušćeni mošt

Ugušćeni mošt proizvodi se iz mošta, najčešće postupkom kuhanja u posebnim (vacuum) kotlovima u kojima, zbog ...

Ampelometrija

Ampelometrija (grč. ampelos = loza, métron = mjera) je područje ampelografije koje brojem nastoji izraziti ...

Hlapiva kiselost

Hlapiva kiselost u vinu se iskazuju u g/l kao octena. U Francuskoj sve kiseline vina, pa tako i hlapive iskazuju ...
Novosti