Prozračivanje vina

Vidi: aeracija, dekantiranje.

Povezano

Flavonozidi

Flavonozidi su bojila bijelog grožđa među kojima se ističe kvercetol , čiji se glukozid (ramnoze i glukoze) svrtava

Pretakanje vina

Pretakanje vina je značajna podrumska radnja u procesu proizvodnje vina kojom se odvaja, dekantira vino od krute ...

Enocijanin

Enocijanin (grč. oinos vino, kianos modro), bojilo grožđa, koje se dobiva ekstrakcijom svježih ili konzerviranih ...
Novosti