Proizvodi destilacije masulja,koma, vina i vinskog taloga

Kada se alkoholno prevreli proizvodi od grožđa (prevreli masulj, kom, vino i vinski talog) destiliraju dobiju se p. d. koje se svrstavaju u rakije od grožđa, vinski destilat i vinski alkohol. Ovisno o sirovini iz koje se proizvode, rakije se dalje dijele u rakiju iz koma (komovicu ili dropicu), rakiju iz masulja (lozovaču ili lozu), rakiju iz vina (vinovicu) i rakiju iz taloga (drožđenku). U ovu skupinu proizvoda destilacije svrstavaju se još brandy i vinjak. Vinski alkohol se proizvodi destilacijom bilo kojeg od nabrojenih alkoholno prevrelih proizvoda (koma, masulja, vina i taloga), odnosno od vina koje ne ispunjava uvjete za stavljanje u promet (primjerice zbog nižeg postotka etanola), dok se vinski destilat (i rakija od grožđa vinjak) proizvode isključivo destilacijom vina. Proizvodi destilacije moraju ispunjavati propisane uvjete u pogledu izgleda, okusa,mirisa i kemijskog sastava. Svi navedeni proizvodi destilacije ne smiju sadržavati povećanu količinu metala, a to je ona količina za bakar i željezo (ukupno) koja prelazi 10 mg/l, za cink o,5 mg/l, za olovo 0,5 mg/l i za kositar 5 mg/l. Ti proizvodi ne smiju sadržavati ni povećanu količinu cijanovodične kiseline, a njena gornja granica određena je s 30 mg/l. O ostalim parametrima više u natuknicama pod imenom svakog od cit. proizvoda.

Povezano

Peharnik

Peharnik je naziv osobe koja poslužuje vino (npr. u XIII. st. na bosanskom banovu dvoru). Za tu, prema svemu ...

UTA

UTA je akronim njemačkog izraza Untipische Alterungs Note, tj. defekt atipičnog starenja vina. Vidi: askorbinska ...

Homer

Homer (grč.: Hòmēros) je prema brojnim jezikoslovcima autor epova Ilijade i Odiseje, manji broj smatra da je svaki ...
Novosti