Prob,Marko Aurelije

Prob, Marko Antonije (232.-282.). rimski vojskovođa i car koji se, uz ostale javne radove, zauzimao i za podizanje vinograda u Srijemu (te uz rijeku Rajnu). S obzirom na to da je na taj posao prisiljavao i vlastite legije (koje su ga izvikale za cara), one mu se osvećuju i ubijaju ga.

Povezano

Emfiteuza

Emfiteuza jedan od oblika stvarno-pravnog agrarnog odnosa, najčešće nasljedan zakup neobrađenog zemljišta na kojem,

Kabinett

Kabinett je predikatna oznaka kvalitetnog vina u Njemačkoj i Austriji (do 1971. obvezna oznaka bila je cabinet) ...

Bouzeron

Bouzeron selo u Côte Challonaise, slavno po svom Bourgogne Aligoté vinu
Novosti