Prirodni alkohol u vinu

Prirodni alkohol u vinu je oznaka za stvarnu količinu etanola u vinu, i to onu koja je nastala vrenjem šećera izgrožđa, a iskazuje se u % vol.
Vidi: etanol.

Povezano

Drosophila melanogaster

Drosophila melanogaster znanstveni latinski naziv za vinsku mušicu, čiji rod broji oko 1.000 vrsta, od kojih su ...

Uzbekistan

Uzbekistan Središnji dio Azije, s obzirom na zemljišne i klimatske uvjete, prikladno je područje za proizvodnju ...

Ekstrakt

Ekstrakt (lat.), u kem. analizi suha tvar što zaostane nakon isparavanja na vodenoj kupelji i sušenja u eksikatoru.
Novosti