Prirodni alkohol u vinu

Prirodni alkohol u vinu je oznaka za stvarnu količinu etanola u vinu, i to onu koja je nastala vrenjem šećera izgrožđa, a iskazuje se u % vol.
Vidi: etanol.

Povezano

Gruzija

Gruzija Iako geografski pripada azijskom kontinentu u statistikama Međunarodnog ureda za lozu i vino (OIV, Paris) ...

Pramnejsko vino

Pramnejsko vino je u prenesenom značenju svako ljekovito vino. Spominje ga Homer u Odiseji misleći na vino što je ...

Malčiranje

Malčiranje (engl. mulch) je pokrivanje tla oko stabljike vinove loze (ili neke druge voćke) sa slamom ili s ...
Novosti