Primarni buke

Primarni buke (bouquet) vina je rjeđe upotrebljavani naziv za aromu vina (sortni miris).

Povezano

Sauvignon bijeli

Sauvignon bijeli (čit. sovinjon) je cijenjena i rasprostranjena vinska sorta podrijetlom iz Francuske, koja je na ...

Unča

Unča (unca), naziv s više značenja (npr. naziv za «pjeneze», mjera za zemljište), od kojih nas zanima činjenica da ...

Mallin Ivo

Mallin Ivo (1853.-1907.), veliki pregalac na unaprjeđenju polj. školstva (Višeg gosp. učilišta u Križevcima, obuke ...
Novosti