Povezano

Carignan

Carignan (čit. karinjan), sorta crnoga grožđa, vrlo raširena u svijetu (prema nekim statistikama zauzima treće ...

Fetjaska

Fetjaska je naziv većeg broja kultivara vinove loze od kojih se najviše uzgaja fetjaska bijela (fétjaska belaja), a

Mikroflora vina

Mikroflora vina je uobičajeni zajednički naziv za korisne i štetne mikroorganizme (poput bakterija i kvasaca koje ...
Novosti