Povezano

Zlatna knjiga o vinu

Zlatna knjiga o vinu je naziv  kompendija (priručnika-udžbenika, enciklopedijskog formata) tiskanog 1976. u kojem ...

Octikava vina

Octikava vina su ona vina u doslovnom smislu riječi u kojima je sadržaj hlapive kiselosti iznad zakonski određene ...

Kilogram

Kilogram naziv jedne od 7 osnovnih međusobno nezavisnih mjernih jedinica prema SI sustavu čija je oznaka kg, koja ...
Novosti