Preporučene sorte vinove loze u Hrvatskoj

Sorte vinove loze su svrstane Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04 u skupinu “preporučeni kultivari”. Samo iz grožđa preporučenih kultivara, (ako je u tijeku proizvodnje, preradbe i njege udovoljno i ostalim propisanim uvjetima) dozvoljeno je vina i proizvode iz grožđa vina u prometu obilježiti kao “kontrolirano zemljopisno podrijetlo” (čiji je akronim k.z.p.)
Posebnu skupinu tzv. privremeno dopuštenih kultivara čine oni koji su na dan donošenja Pravilnika zatečeni u uzgoju, a koji nisu svrstani u spomenute priznate kultivare. Njihov uzgoj je dopušten u RH do biološkog iskorištenja.
Kao što se iz navedenog može zaključiti, ni jedan propis, pa tako ni citirani Pravilnik koji određuje sortiment priznatih (i unutar njih preporučenih) te privremeno dopuštenih kultivara, nije pisan za sva vremena. On će se, (ovisno o novim spoznajama) mijenjati i prilagođavati potrebama struke i tržišta. Takve izmjene (uvrštavanje ili brisanje kultivara vinove loze iz jedne u drugu skupinu ili iz jedne u drugu podregiju), ovlašten je na prijedlog stručnog povjerenstva propisivati ministar polj., šum. i vodnog gospodarstva.
Nacionalna lista priznatih kultivara, (čiji je popis abecednim redom neveden u članku sorte vinove loze), u trenutku stupanja na snagu Pravilnika bio je 196. Broj onih koji su među njima svrstani (i to samo za pojedine vinogradarske podregije) u preporučene iznosio je 92 kultivara i prikazan je u slijedećoj tablici:

Povezano

Navrtanje

Navrtanje je isto što i cijepljenje, okuliranje i kalemljenje. Vidi: cijep

Kriomaceracija

Vidi: maceracija, kriokoncentracija i hlađenje grožđa, mošta i vina.
Novosti