Prehrambeni aditivi

Prehrambeni aditivi su tvari koje se dodaju prehrambenim poizvodima s ciljem da kroz duže ili kraće vremensko razdoblje očuvaju boju, miris i dr. svojstva, odnosno da spriječe oksidaciju ili neželjene promjene izazvane aktivnošću mikroorganizama.
Pravilnikom o prehrambenim aditivima (NN 62/2010) propisano je koje je additive (za prehrambene proizvode odnosno za jela i pića) dopušteno koristiti, pod kojim uvjetima, kako to označavati u prometu itd. Pod pojmovnim određenjem (definicijom) aditive se označava kao tvari koje se kao same ne konzumiraju, već je njihovo dodavanje hrani dopušteno iz tehnoloških razloga (i to u proizvodnji, preradi, pripremi, obradi, pakiranju, prijevozu ili skladištenju), pa će tek tako, izravno ili neizravno postati sastojak jela i pića. Sastavni dio citiranog Pravilnika su i odredbe u kojima su navedene sastavine koje se ne uvrštavaju u aditive, te posebni popisi (liste – Prilozi označeni od I. do VII.) u kojima je uz popis aditiva sadržan i specifični njihov naziv – E-broj, zatim uvjeti uporabe, način označavanja, te postupci provedbe i nadzora. Pravilnikom o registru vinograda, obveznim izjavama, pratećim dokumentima i podrumskoj evidenciji (NN 121/10) u članku 33 uz ostale podatke koji se upisuju u podrumske evidencije navedeni su i aditivi (npr. dimetil-dikarbonat u vinu, koji je jedan od sintetski proizvedenih dezinfekcijskih sredstava, koji se dodaje slatkim poglavito bezalkoholnim pićima, rjeđe i vinima s ciljem spriječavanja naknadnog vrenja, a čiji je E-broj 242). Prema važećim propisima zabranjeno je vinu dodavati bojila, (primjerice antocijane E-163).
Sastavni dio Pravilnika čine kategorije aditiva prema tehnološkim i funkcionalnim svojstvima (sladila, bojila, ostali) i popis dopuštenih aditiva svrstan po E-brojevima (za bojila od broja 100 do 180, za konzervanse od broja 200 do 285 i broj 1105, za antioksidanse od broja 300 do 340 itd.).
Zaključno se navodi obveza o preuzimanju već donijete Uredbe (EZ-a br. 1331/2008.) od strane Europskog parlamenta od 16.12.2008. i drugih propisa (kojima se uspostavlja zajednički postupak za odobravanje prehrambenih aditiva, prehrambenih enzima i prehrambenih aroma) koje će biti izravno primjenjene u RH danom stupanja u EU, kao i odredbi (Zakona i Pravilnika) koji su već donijeti i obznanjeni u NN RH.
Vidi: sorbinska kiselina, limunska kiselina, jantarna kiselina.

Povezano

Vitis vinifera L.

Vitis vinifera L. je latinski  botanički naziv za europsku (plemenitu, kulturnu, domaću) vinovu lozu. Loze su ...

Pilnica

Pilnica je nedavno češće, a u novije dobe sve rjeđe upotrebljavani naziv za vinarski podrum, pivnicu, ...

Gnječenje grožđa

Gnječenje grožđa isto što i mečenje i muljanje.
Novosti