Ppt

Ppt (partes per trilion). Prag osjetljivosti ljudskog osjeta njuha za neke je sastavine vrlo nizak, pa se primjerice neugodan zadah na gnjila jaja, što ga izaziva sumporovodik (H2S) osjeti kad je koncentracija te tvari 1:trilijun (a trilijun je broj od milijardu milijardi koji se piše 1018, a to znači onaj broj koji se dobije kada broju 1 dodamo osamnaest nula).
Vidi: ppm

Povezano

Viroidi

Viroidi su uzročnici biljnih, životinjskih i ljudskih bolesti. Manji su od virusa, a građeni od ribonukleinskih ...

Zadarka crna

Zadarka crna vinska sorta (novim Pravilnikom NN 172/04. preporučeni je kultivar u podregiji Sjeverna Dalmacija) ...

Fino

Fino je naziv za tip specijalnog španjolskog vina sherry. Svijetle je boje, vrlo suho i delikatno sherry vino, malo
Novosti