Ppm

Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili 0,000001, odnosno 0,0001%), a koristi se npr. za označavanje baktericidnosti SO2. Naime, utvrđeno je da se rad bakterija koči (inhibira) kada je sadržaj tog baktericida u vinu 50 -150 ppm.
Vidi: ppt.

Povezano

Aromatizirana vina

Aromatizirana vina pripadaju posebnoj kategoriji specijalnih vina, a proizvode se iz prirodnih (rjeđe i iz ostalih ...

Biologija

Biologija (grč. bios – život, logos – govor, promišljanje) je naziv znanosti koja se bavi proučavanjem živog ...
Novosti