Ppm

Ppm (ili partes per millionem) je broj koji označava jedan naprema milijun (piše se 10-6 ili 0,000001, odnosno 0,0001%), a koristi se npr. za označavanje baktericidnosti SO2. Naime, utvrđeno je da se rad bakterija koči (inhibira) kada je sadržaj tog baktericida u vinu 50 -150 ppm.
Vidi: ppt.

Povezano

Malta

Malta je na svim svojim otocima (prema Bulletin de l’OIV) u razdoblju od 1994. do 1995. imala oko 4.000 ha ...

Kavčina

Kavčina je među potrošačima vina gotovo nepoznata sorta grožđa iz koje se (u kombinaciji s još nekim sortama) ...

Američka loza

Američka loza je u nas uobičajeni zajednički naziv za skupinu od 30 vrsta iz roda loze (lat. bot. naziv Vitis) koje
Novosti