POV

POV je kratica u ovom leksikonu za Pravilnike o vinu koje na temelju Zakonom o vinu (NN 96/03.) ZOV-a (tj. Zakona o vinu)] što ga je prihvatio hrvatski Sabor (3. lipnja 2003., NN 96/03.) donosi ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva (ili uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi). U nastavku se donosi popis važećih Pravilnika kako slijedi:
– Pravilnik o fizikalno-kemijskim metodama analize mošta, vina,drugih proizvoda od grožđa i vina te voćnih vina. (NN 106/04.)
– Pravilnik o organoleptičkom (senzornom) ocjenjivanju mošta i vina (NN 106/04)
– Pravilnik o jakim alkoholnim i alkoholnim pićima (NN 172/04.) i NN 73/07
– Pravilnikom o Nacionalnoj listi dopuštenih kultivara vinove loze u RH (NN 159/04.) NN 14/05, NN 42/05, NN 62/05, NN 3/06, NN 37/06, NN 76/06, NN 44/07 i NN 118/07
– Pravilnik o vinogradarskim područjima (NN 159/04), NN 64/05 i NN 123/07
– Pravilnik o proizvodnji vina (NN 2/2005.)
– Pravilnik o vinu (NN 96/96, NN 7/97, NN 117/97, NN 57/00)
– Pravilnik o označavanju vina oznakom zemljopisnog podrijetla, (NN 7/05.) i NN 41/08
Osim navedenih POV, vinogradarsko-vinarska problematika se regulira i drugim pravilnicima kao što su:
– Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (NN 91/01.)
– Pravilnik o postupku i uvjetima za stjecanje znaka ekološkog proizvoda (NN 13/02.)
– Pravilnik o upisniku destilatera (NN 137/05, NN 75/07)
– Pravilnik o visini naknade (NN 7/97, NN 57/00)
– Pravilnik o označavanju i reklamiranju hrane (NN 41/08)
– Pravilnik o minimalno tehn.tehnološkim uvjetima za proizvodnju vina, voćnih vina, za prodaju vina, voćnih vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (NN 102/04 NN 91/05 NN 71/06 NN 73/07 NN 8/08)
– Pravilnik o oglašavanju vina s kzp i voćnih vina (NN 105/04)
– Pravilnik o voćnim vinima (NN 73/06)
– Pravilnik o vinskom i voćnom octu (NN 121/05 i NN 53/06)
– Pravilnik o općem deklariranju i označavanju hrane (NN114/2004.) kojeg je donio ministar poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva uz suglasnost ministra zdravstva i socijalne skrbi. Uz citirane pravilnike, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva objavilo je:
– Popis ovlaštenih laboratorija i
– Pravilnik o kategorijama proizvoda od grožđa i vina, enološkim postupcima i ograničenjima NN 114/10
– Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom
– Listu zemljopisnih oznaka (NN 6/04)
– Listu tradicionalnih izraza za vino (NN 96/07) i
– Popis članova povjerenstva za organoleptičko ocjenjivanje vina i drugih proizvoda od grožđa i vina (NN 30/06, NN 75/07,NN 124/08).
U tijeku je priprema i ostalih POV, odnosno drugih pravilnika kojima će se propisati neophodni postupci i uvjeti u proizvodnji i plasmanu vina, o vinogradarskom katastru i dr.

Povezano

Moštenice

Moštenice su zajedničko ime za kultivare grožđa koje se, obzirom na sastav, prerađuju u mošt i vino, za razliku od ...

Lagav

Lagav (njemački Lägel, latinski lagena) je u nekim krajevima Hrvatske još i lagva, uobičajeni naziv za bačvu.

Selekcionirani vinski kvasac

Selekcionirani vinski kvasac proizvode vinarski instituti i specijalizirana poduzeća (koja ih najčešće stavljaju u ...
Novosti