Položaj

Položaj je sukladno Listi zemljopisnih oznaka (NN 6/04.) utvrđen naziv za najuže vinogradarsko područje. Dva ili više položaja čine vinogorje. Iduća viša jedinica je podregija, a najviša regija. Ograničena i ograničena specifična vinorodna područja (u smislu [[Zakonom o vinu (NN 96/03.)|članka 5 ZOV NN 96/03.]]), definirat će se [Pravilnikom o vinogradarskom katastru].

Povezano

Jelaska, Marcel

Jelaska, Marcel (1914.-2006.), jedan je od najpoznatijih i, s obzirom na ostvarene rezultate, najzaslužnijih ...

Etilni alkohol

Etilni alkohol isto što i etanol.

Biološka desacidifikacija mošta i vina

Biološka desacidifikacija mošta i vina je nerijetko u vinarskoj terminologiji uobičajeni naziv za jabučno mliječno ...
Novosti