Pokorny Vlado

Pokorny Vlado (1826.-1893.) iz rodne Petrinje, s tri razreda osnovne škole odlazi na zanat u Karlovac, a zatim na rad u Sisak, da bi u Zagrebu, radeći kao poslovođa u tvornici likera Mihić-Sabljić (što je utemeljena 1862.), nakon svladavanja potrebnih znanja iz tehnologije destiliranja i dr., otplaćivanjem postao njen vlasnik. Primjenjuje nove tehnologije u proizvodnji voćnih destilata. Proširuje djelatnost i na proizvodnju i doradu vina, pa, zahvaljujući primjeni u to doba najsuvremenijih postupaka već na Prvoj dalmatinsko-hrvatsko-slavonskoj izložbi (Zagreb, 1864.) osvaja najveća odličja. Slične uspjehe postiže i na izložbama u Beču, Parizu, Londonu, Philadelphiji, Sidneyu itd. U želji da pomogne poukom svima koji bi željeli u tom poslu napredovati “na temelju crpljene pouke iz svog pohoda” (po Francuskoj itd.) “sastavio je knjigu o vinarstvu, koja će”, (kako se tvrdi u Gospodarskom listu iz 1868.) “i manje vješta vinara u tom poslu valjano poučiti”. Tijekom vremena, tvornica kojoj je bio vlasnik mijenjala je vlasnike i ime (Mihić-Sabljić, Pokorny, Patria, Arko, Marijan Badel, Badel-Vinoprodukt), a danas posluje kao najveća hrvatska tvrtka te vrste pod imenom Badel 1862 d. d.
Vidi: Arko, Vladimir.

Povezano

Aster yellovs

Aster yellovs (kratica AY) (uz Flavescence doree) jedna od istoznačnica koja se hrvatski označava kao žutica vinove loze.

Miris

Miris je ugodan osjet što ga čovjek (i životinje) zapaža (registrira) njuhom. Neugodan osjet se naziva vonj, smrad ...
Novosti