Podizanje vinograda

Vidi: ekonomija u vinogradarstvu i vinarstvu.

Povezano

Vinum pucinum

Vinum pucinum je jedna od neriješenih zagonetaka antike (julijevske epohe u Istri) za koju npr. nema odgovora ni na

Acetali

Acetali nastaju iz etilnog alkohola i acetaldehida (CH3 CH (OC2H5)2), a viši acetali iz drugih alkohola i aldehida.

Pinot Menuier

Pinot Menuier francuski naziv za crnu vinsku sortu, koja se u njemačkom jeziku naziva Schwarzriesling, što se, ...
Novosti