Plijesni

plijesnima u običnom govoru nazivamo veći broj različitih gljivica, a za vinogradare od posebnog su interesa one iz roda Aspergilus i Penicillium,(koje svrstavamo među tzv. zelene plijesni), Botrytis i Phytophtora (sive plijesni) i Mucor (crne plijesni). Spomenimo još i rodove Cladosporium i Fusarium, o čijoj nazočnost na grožđu i suđu također ovisi sastav i kakvoća mošta i vina. Plijesni su izazivači bolesti vinove loze (i drugog bilja, Botrytis npr.), ali mogu imati i korisne učinke (npr. kao plemenita plijesan). Proizvodi nastali njihovom aktivnošću ponekad pridonose kakvoći vina (kod probirne berbe prosušenih grožđica npr.), a ponekad nam zadaju brigu i štete (neugodan vonj na pljesnivo grožđe, bačvu, čep i na mnoge druge načine).

Povezano

Botriticidi

Botriticidi su kemijska sredstva za zaštitu bilja kojima se uspješno suzbija siva plijesan (Botrytis cinerea) ...

Semillon

Semillon (čit. semijon) je francuska vinska sorta bijeloga grožđa koja je i k nama prenijeta u doba prve obnove ...

Kaca

Kaca drvena otvorena ili zatvorena posuda oblika krnjeg stošca. Istoznačnice su: badanj, čabar, tinac, sreza.
Novosti