Plemka

Plemka je naziv dijela jednogodišnje rozgve (plemenite v.l.) koji se cijepi (navrće, kalemi ili okulira) na loznu podlogu

Povezano

Žesta

Žesta je stariji  naziv za špirit. Vidi: rafinirani alkohol.

Askorbinska kiselina

Askorbinska kiselina (empirijska formula C6H8O6) je naziv za C vitamin kojega ima u grožđu, ali i u vinu. Sadržaj C

Rakije

Rakije po posebnim postupcima su alkoholna pića dobivena destilacijom prevrele žitne komine (whisky i žitna ...
Novosti