Plemenita vinova loza

Vidi: Vitis vinifera L.

Povezano

Kalijev bitartarat

Kalijev bitartarat kojeg je pred više od 200 godina Chaptal smatrao jednim od ukupno šest spojeva koje čine vino, ...

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu

Sedimentacija krute faze u moštu i vinu (lat. sedere = sjesti), isto što i taloženje krutih čestica u moštu i ...

Grenaš bijeli

Grenaš bijeli vinska sorta bijelog grožđa, koju u Francuskoj nazivaju grenache blanc, u Španjolskoj garnacha ...
Novosti