Plastično vinsko suđe

Plastično vinsko suđe je uobičajeni  naziv za vinsko suđe izrađeno iz poliestera u kombinaciji sa staklenom vunom. Vidi: poliesteri.

Povezano

Nehlapiva kiselost mošta i vina

Nehlapiva kiselost mošta i vina potječe pretežito od organskih kiselina (jabučne, vinske, mliječne i dr.), a njihov

Butanska kiselina

Butanska kiselina istoznačnica za maslačnu kiselinu.

Kordijalni liker

Kordijalni liker je alkoholno piće dobiveno miješanjem etilnog alkohola poljoprivrednog podrijetla s vinom, čije ...
Novosti