Pjeskovita tla

Pjeskovita tla nazivamo ona u kojima je prisutan visok sadržaj pijeska kojeg čine rastresite i međusobno ne povezane čestice minerala (npr. kremena-SiO2, kalcita-CaCO3 i dr.). Takva su tla vodopropusna i lako obradiva pa stoga pogodna za uzgoj vinove loze. U RH najpoznatija područja pjeskovitih tala na kojima se uzgaja vinova loza su na otoku Susku (vinogorje Cres-Lošinj, vinogradarska podregija Hrvatsko primorje, vinogradarska regija Primorska Hrvatska.) i na obroncima Bilogore (podravski pjesci, vinogradarska podregija Prigorje-Bilogora).
Za razliku od pjeskovitih tala u kojima vrlo često nedostaje važnih bioelemenata (najčešće dušika i fosfora, te organske tvari-humusa), ilovasta tla (sastavljena od črstica gline i pjeska u omjeru 1 : 1) i naročito glinena tla (sastavljena od čestica koloida i kaolina) su teška i za vodu nepropusna, pa stoga za obradu i uzgoj vinove loze manje prikladna.
Vidi: prapor, gnojidba vinove loze

Povezano

Iskrenje i pjenjenje

Iskrenje i pjenjenje za razliku od pjenjenja iskrenjem označavamo onaj dio vidljive plinovite faze (primjerice ...

Kisela kalijeva sol vinske kiseline

Kisela kalijeva sol vinske kiseline kemijska empirijska formula C4H5O6K, racionalna COOK CHOH CHOH COOH.

Sluzava vina

Sluzava vina - (vinarski termin) isto što i tegljiva vina.
Novosti