Pjeskovita tla

Pjeskovita tla nazivamo ona u kojima je prisutan visok sadržaj pijeska kojeg čine rastresite i međusobno ne povezane čestice minerala (npr. kremena-SiO2, kalcita-CaCO3 i dr.). Takva su tla vodopropusna i lako obradiva pa stoga pogodna za uzgoj vinove loze. U RH najpoznatija područja pjeskovitih tala na kojima se uzgaja vinova loza su na otoku Susku (vinogorje Cres-Lošinj, vinogradarska podregija Hrvatsko primorje, vinogradarska regija Primorska Hrvatska.) i na obroncima Bilogore (podravski pjesci, vinogradarska podregija Prigorje-Bilogora).
Za razliku od pjeskovitih tala u kojima vrlo često nedostaje važnih bioelemenata (najčešće dušika i fosfora, te organske tvari-humusa), ilovasta tla (sastavljena od črstica gline i pjeska u omjeru 1 : 1) i naročito glinena tla (sastavljena od čestica koloida i kaolina) su teška i za vodu nepropusna, pa stoga za obradu i uzgoj vinove loze manje prikladna.
Vidi: prapor, gnojidba vinove loze

Povezano

Arhivsko vino

Arhivsko vino je prema hrvatskom ZOV-u (NN 96/03.) kvalitetno ili vrhunsko vino koje je u podrumskim uvjetima (što ...

Bakterije

Bakterije su jednostanična i najbrojnija živa bića. Nemaju stanične jezgre ni staničnih organela (izuzev ribosoma u

Dekoloriranje

Dekoloriranje i kod nas već uobičajen izraz za odbojavanje, čest tehnološki zahvat u prehrambenoj industriji. U ...
Novosti