Pirovano 65

Pirovano 65 je u domovini nastanka (Italiji) istoznačnica za zobaticu Italia, koju je uzgojio selekcionar Pirovano.

Povezano

Crvena dinka

Crvena dinka je istoznačnica (sinonim) za kultivar kevedinka.

Kriptogamne bolesti

Kriptogamne bolesti su bolesti koje na bilju izazivaju bescvjetnice (u koje se svrstava alge, mahovine, paprati i ...

Boca

Boca (od tal. bozza) je vinska ambalaža višestoljetne tradicije, a zbog mogućih prednosti, tehnoloških (višekratna ...
Novosti