Piretrin

Piretrin je bioinsekticid što se proizvodi iz cvijeta biljke buhač.

Povezano

Iskrenje

Iskrenje (fr. perle- biser, perlage-iskrenje) je u hrvatskom uobičajen naziv kojim se označava onaj dio vidljive ...

Deci

Deci (lat. riječi decem u značenju deset) njena kratica d je oznaka za desetinu neke osnovne jedinice, npr. metra ...
Novosti