Pipeta

Pipeta (fr. pipette) je  staklena cjevčica, s proširenjem ili bez njega, s oznakama sadržaja – obujma (volumena). Služi za mjerenje, primjerice u kemijskim laboratorijima. Odmjeravanje pipetom valja obavljati kod sobne temperature (od 20oC), ako ta odmjerna naprava nije baždarena na neku drugu temperaturu. Hrvatski naziv pipete je teglica, nategača, kapalo ili kapaljka.
Vidi: određivanje ukupnih kiselina u vinu, određivanje hlapljivih kiselina u vinu.

Povezano

Plavi lom

Plavi lom je rjeđe upotrebljavani naziv (kao i pocrnjivanje i mastiljavost) za manu vina poznatiju pod imenom crni ...

Mourvèdre

Mourvèdre (murvedr) je crna vinska sorta, najvjerojatnije podrijetlom iz južne Španjolske (koju tamo nazivaju ...

Toplomjer

Toplomjer (grč. termometar) je naprava za mjerenje topline, (temperature). Toplina je jedan od oblika energije, a ...
Novosti