Pipeta

Pipeta (fr. pipette) je  staklena cjevčica, s proširenjem ili bez njega, s oznakama sadržaja – obujma (volumena). Služi za mjerenje, primjerice u kemijskim laboratorijima. Odmjeravanje pipetom valja obavljati kod sobne temperature (od 20oC), ako ta odmjerna naprava nije baždarena na neku drugu temperaturu. Hrvatski naziv pipete je teglica, nategača, kapalo ili kapaljka.
Vidi: određivanje ukupnih kiselina u vinu, određivanje hlapljivih kiselina u vinu.

Povezano

Bodega

Bodega naziv za „podrum”, u Španjolskoj, uglavnom za takav koji je izgrađen iznad površine tla. Taj naziv označava ...

Acidimetrija

Acidimetrija je naziv postupka određivanja količine kiseline titracijom s bazom poznate koncetracije.

Vinifikacija

Vinifikacija je zajednički naziv za skup radnji kojima se grožđe pretvara u vino, dakle preradba grožđa i ...
Novosti