Pipe ( vinove)

cigaraš

Pipe su kukci iz reda kornjaša (Coleoptera) čiji je broj vrsta vrlo velik. Izgrizajući tek nabubrene pupove, a samo neke i lišće, oštećuju vinovu lozu, nanoseći joj velike štete i smanjujući urod i do 70 %. U Istri i na drugim vinogradarskim područjima, redoviti je štetnik šarena (tzv. mali kus, skorovača, Otiorrhyncus corruptor) i prugasta pipa (zvana veliki kus, O. alutaceus), dok su lucerkina i crna pipa štetnici kontinentalnih vinogorja (Slavonije i Srijema npr.). Vinove pipe izgrizaju pupove noću, a danju se skrivaju ispod gruda zemlje, gdje ih vinogradari otkrivaju i beru. Prema jednoj procjeni, ovi štetnici umanjuju prirod grožđa prosječno godišnje između 10 i 15 %. Cigaraš (Byctiscus betulae) je također pipa, koja izgriza list da bi u njemu (suhom i smotanom poput cigare) snijela jaja. Umjesto branja pipa, danas se one uspješno suzbijaju prskanjem odgovarajućim preparatima.

Povezano

Mahin Ivan

Mahin Ivan je objavio knjigu “Točenje pića” u kojoj su sadržani “propisi o mehanskom i kafanskom pravu i pravu za ...

Flavescenza dorata

Vidi: žutica vinove loze.

Funkcionalno ženski cvijet

Funkcionalno ženski cvijet pojam koji se kod opisa pojedinih sorata vinove loze često spominje. Cvijet takvih ...
Novosti