Pint

Pint (još i pinta), posuda i stara mjera za tekućinu, navlastito vino. Riječ je nastala od latinske riječi pincta što je označavalo baždarenu posudu. U raznim zemljama to je mjera različita sadržaja. Trideset i dvije pinte činile su jedno požunsko vedro. U našim krajevima tom su se mjerom označavala dužna davanja (podtoka, gornica), pa se tako npr. navodi da su gospoda davala od svakog vedra mošta samo pintu požunske mjere. Engleska mokra pinta (za tekućine, za razliku od suhe pinte za krute tvari) sadrži 1/8 engl. galona (gal = 4,564 l, t.j. 0,5705 l) a američka mokra pinta 1/8 američkog galona (3,785 l: 8 = 0,473125 l). Vinska pinta kod nas najčešće odgovara sadržaju od oko pola litre (politrenjak, polić, holba). Uz to što ima i druga značenja (naziv srednjovjekovnog trgovačkog broda), Pinta je naziv veselog društva feudalne vlastele, a od 1988. god. i Udruga koja čuva i obnavlja kulturno blago Hrvata i izdaje časopis za znanost, umjetnost, gospodarstvo i politiku ko-jemu je naziv Gazophylacium u značenju riznica blaga.

Povezano

Pagadebit

Pagadebit je sorta bijelog grožđa što se naziva još i debit, pagadebit, puljižanac, bjelina, puljac i s još ...

Karamelizirani mošt

Karamelizirani mošt je karamel proizveden iz mošta ili konzerviranog mošta; i to djelomičnom dehidracijom na ...

Fenoli

Fenoli su derivati benzena u čijem je prstenu jedan ili više vodikovih atoma zamijenjen s OH skupinom. To su ...
Novosti