Pinciranje

Pinciranje je naziv za poslove prikraćivanja rodnih ljetorasta, a djelomično i za prikraćivanje zaperaka
Vidi: zelena rezidba.

Povezano

Šentlovrenka

Šentlovrenka je istoznačnica za kultivar lovrijenac. Vidi: Slovenija..

Agar-agar

Agar-agar (mal.) je polisaharid dobiven preradbom morskih algi. U vinarstvu je dopušteno bistrilo (pojavljuje  se u

Sorte vinove loze

Sorte vinove loze su mnogobrojne, što potvrđuje i podatak da se njihov broj u svijetu procjenjuje na oko 20 000. ...
Novosti