PH

PH je oznaka za broj koji je mjera aktualne (realne) kiselosti (odnosno bazičnosti) neke otopine, pa prema tome i vina. To je negativni dekadski logaritam koncentracije vodikovih iona. Pokušajmo taj pojam pojasniti ovako. U vinu postoji veći broj kiselina, koje skupa označavamo kao ukupnu kiselost vina i iskazujemo u g/l kao vinsku. Dva različita vina s istim sadržajem ukupne kiselosti gotovo da nikad nisu jednako kisela, a tome je uzrok različit sadržaj pojedinih kiselina u njima. Iako znamo da u vinu ima velik broj različitih kiselina, radi lakšeg razumijevanja pretpostavimo da su to samo dvije i da je, primjerice, u jednom sadržaj vinske 2 a mliječne 1 g/l, a u drugom obrnut; 1 vinske a 2 g/l mliječne, pa proizlazi da je ukupna kiselost u oba vina 3 g/l (2+1 i 1+2), ali zbog razlike u efikasnosti ovih kiselina, kiselost koju utvrđujemo našim osjetilom okusa jezikom bit će veća kod prvoga. Kažemo da je vinska kiselina jača od mliječne, jer se u vodenoj otopini (u ovom slučaju u vinu) jače disocira. U čistoj vodi, koja je kemijski H2O (a pravilnije bi bilo pisati HOH) isti je broj, odnosno koncentracija H i OH iona. Ta je koncentracija 10-7 mol/L, a njihov umnožak je 10-14 i u svim otopinama je konstantan. Kažemo da je pH kem. čiste vode 7, ona nije ni kisela ni bazična, dakle, neutralna je. Ljestvicu pH vrijednosti (od 0 do 14) predložio je danski kemičar Sorensen 1909. god. Ako je u nekoj tekućini koncentracija vodikovih iona veća od 10-7 mol/L njihov je pH manji od 7, pa govorimo da je takva otopina kisela. U obrnutom slučaju, kada je koncentracija vodikovih iona manja od 10-7 mol/L pH je veći od 7 i tada govorimo o bazičnoj ili lužnatoj otopini. pH mošta i vina najčešće se kreće između 2,7 i 3,9. Od višega ili nižeg pH ovisi naš sud o tome, je li vino manje ili više kiselo, ali valja znati da će o pH ovisiti i druge pojave. Tako npr., ako je pH mošta ispod 2,6, nastupit će poteškoće u radu kvasca. O pH vina ovisi hoće li se u vinu istaložiti striješ, hoće li se razviti neki patogeni mikroorganizmi, tj. bolesti vina, a isto tako to će utjecati na boju rujnocrvenih vina itd. Naprava kojom se mjeri koncentracija vodikovih iona zove se pH metar.

Povezano

Ancellotta

Ancellotta (čitaj ančelota) je talijanska sorta crnog grožđa s obojenim sokom (bojadisari). Uz navedeno i najčešće ...

Visokokvalitetno vino

Visokokvalitetno vino je sve do stupanja na snagu ZOV-a kojeg je donio sabor SRH (29/siječnja 1976., a koji je ...

Medicinalna vina

Medicinalna vina su tonici ili tinkture, u vinskom alkoholu ili u alkoholiziranom vinu, odnosno u prirodnom vinu ...
Novosti