PH metar

PH metar je naziv naprave kojom se u nekom rastvoru mjeri koncentracija H iona. Taj se postupak provodi konduktometrijski (mjerenjem vodljivosti elektr. struje) ili potenciometrijski (mjerenjem električne pogonske sile za jakost električne struje ili otpora).
Vidi: pH, disocijacija.

Povezano

Klon

Klon (grč. grančica, mladica) u sistematizaciji bilja niža jedinica u odnosu na sortu (u starijoj literaturi oznaka

Vinski destilat

Vinski destilat je proizvod dobiven destilacijom vina sa ili bez pripadajuće količine vinskog taloga. I vina s ...

Grauburgunder

Grauburgunder njemački naziv za sortu vinove loze, u Hrvatskoj naziv pinot sivi.
Novosti