Perlit

Perlit je sredstvo za filtraciju, sličnih svojstava kao i infuzorijska zemlja (kiselgur), ali ne organskog, već vulkanskog podrijetla. Ugrađuje se i u filtar ploče.

Povezano

Rendzine

Rendzine su tla nastala na rastresitom vapnenastom, laporastom ili dolomitnom supstratu u klimatski humidnim ...

Carmenère

Carmenère (čit. karmenere) je naziv crne sorte grožđa iz koje se u Čileu proizvodi istoimeno, obojeno, stasito i ...

Istra

Istra je, s obzirom na agroekološke uvjete, jedno od optimalnih vinogradarskih područja u srednjoj Europi. Na to ...
Novosti