Pentoze

Pentoze  su organski spojevi koje nazivamo ugljikohidratima, koje biljke stvaraju asimilacijom (kako se naziva i proces nastanka organske iz anorganske tvari u biljnim stanicama s klorofilom i uz pomoć sunčeva svijetla, tj. fotosintezom). Ta skupina slatkih tvari, monosaharida, (čija je empirijska formula C5H10O5) od kojih u grožđu, moštu i vinu najviše ima arabinoze, a manje ramnoze i ksiloze se nalazi u slobodnom ili vezanom obliku (a te polimerizirane, međusobno vezane forme nazivamo pentozanima, odnosno heksopentozanima i pentoheksozanima kada su vezane s heksozama). U bobici grožđa pentozani su prisutniji u njenim krutim dijelovima (sjemenci i kožici bobice), a to znači da će ih u vinima koje se dobivaju vrenjem na masulju (a to su u pravilu crna) biti veše. Ti se spojevi transformiraju (poglavito grijanjem prilikom destilacije ili proizvodnje ugušćenog mošta) u furfurol.
Vidi: nukleinske kiseline.

Povezano

Reska vina

Reska vina (VT) su vina s povećanom količinom ugljične kiseline (od 0,2 do 0,5 bara).

Termiti

Termiti su kukci – insekti (Hexapoda), svrstani u podrazred krilaši (Pterigota) i red istokrilci (Isoptera), pa ...

Rose

Rose (fr.) ružičast je kod nas najčešće oznaka za ružičasto-crvenkasta, a rjeđe i za ružičasto rubinskocrvena vina.
Novosti