Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka sredstva u postupku preradbe mogu dodavati masulju naročito crnog grožđa. Uporaba ovih enzima po prioritetu (prema Code International) razvrstana je redom za postizavanje randmana, tj. lakšeg tiještenja, zatim za lakše bistrenje, naročito u slučaju termičke obradbe masulja i tek na kraju, sa zadaćom povećane ekstrakcije antocijana. P. e. i kod nas sve češće koriste i mali proizvođači i uz sve navedeno time postižu bolju voćnost svojih vina.
Vidi: pektin, termovinifikacija, metanol.

Povezano

Brandy

Brandy (čit. brendi), engl. naziv za jako alkoholno piće proizvedeno od vinskog destilata ili destilata iz ...
Vinopedia

Vinopedia

„Vinopedia“  je pojam nastao spajanjem latinske riječi vino (koju poznaju svi ljudski jezici i koja označava piće ...

Šantek Miljenko

Šantek Miljenko (1925.-2008.) je nakon završenog studija na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu zaposlen  ...
Novosti