Pektolitički enzimi

Pektolitički enzimi kataliziraju razgradnju (hidrolizu) pektina. Tih enzima ima u masulju, ali se i kao enološka sredstva u postupku preradbe mogu dodavati masulju naročito crnog grožđa. Uporaba ovih enzima po prioritetu (prema Code International) razvrstana je redom za postizavanje randmana, tj. lakšeg tiještenja, zatim za lakše bistrenje, naročito u slučaju termičke obradbe masulja i tek na kraju, sa zadaćom povećane ekstrakcije antocijana. P. e. i kod nas sve češće koriste i mali proizvođači i uz sve navedeno time postižu bolju voćnost svojih vina.
Vidi: pektin, termovinifikacija, metanol.

Povezano

Ugljik IV oksid

Ugljik IV oksid još i ugljični dioksid, empirijska formula CO2 (molarna masa 40,0095), bezbojni plin, nastaje ...

Blauburger

Sorta crnog grožđa nastala križanjem portugisca i frankovke i to u Klosterneuburgu, zaslugom Fritza Zweigelta 1923.

Metavinska kiselina

Metavinska kiselina je anhidrid vinske kiseline (spoj dviju molekula d-vinske kiseline pod utjecajem topline, uz ...
Novosti
Svi na  OKOLOTORNO!

Svi na OKOLOTORNO!

U sklopu novljanske manifestacije- Okolotorno održat će se  u subotu, 20. srpnja 2024.na...

read more