Peharnik

Peharnik je naziv osobe koja poslužuje vino (npr. u XIII. st. na bosanskom banovu dvoru). Za tu, prema svemu sudeći, časničku dužnost ponegdje se u starim zapisima upotrebljava naziv vinotoč, čašnik, podčašnik, pincerna, čvančij, vinočrpij, vinočrpac, vinočvančij, vinolij, vinolijac, točnik, vinotok (vinotoc) i dr. Na osnovi ovoga moglo bi se naziv peharnik (vinotoč ili jezično ispravnije vinotoča) usporediti s danas upotrebljavanim nazivima konobar, i konobar za vino, vinoslužitelj, odnosno sommelier.
Vidi: Studec.

Povezano

Palagružanka

Palagružanka je naziv bijele sorte plemenite vinove loze koja samonikla raste na kamenjaru, i to sada još samo kao ...

Glavinuša

Glavinuša sorta crnog grožđa opisana pod imenom okatac.

Pinot crni

Pinot crni , kod nas ponegdje pod imenom burgundac crni (od naziva povijesne pokrajine Burgundije), izrazita je ...
Novosti