Patoka

Patoka je odavna upotrebljavani izraz za tok (frakciju) što teče posljednji (podteka), npr. u postupku proizvodnje rakije (žganica). Patoka kod destilacije (koja se ponekad naziva i patočno ulje) sadrži znatne količine viših alkohola (ponajviše amilnog) štetnih za ljudsko zdravlje, zbog čega se taj tok destilacije odvaja i koristi u tehničke svrhe (kao gorivo, razrjeđivač i sl.). Patokom se, rjeđe, naziva i drugi mošt, kad lit bude otočena, tj. prešavina soka u postupku odvajanja tekuće faze mošta od krute faze dropa

Povezano

Etanol

Etanol (kem. empirijska formula C2H6O, a racionalna C2H5OH) je iza vode količinski najzastupljeniji sastojak u vinu

Candida mycoderma

Candida mycoderma je vrsta kvasca, uz neke druge rodove (Hansenula, Pichia) najodgovornija za nastanak vinskog ...

Uva fragola

Uva fragola je talijanski naziv direktno rodećeg hibrida izabela (nastalog križanjem vrste Vitis labrusca i Vitis ...
Novosti