Patoka

Patoka je odavna upotrebljavani izraz za tok (frakciju) što teče posljednji (podteka), npr. u postupku proizvodnje rakije (žganica). Patoka kod destilacije (koja se ponekad naziva i patočno ulje) sadrži znatne količine viših alkohola (ponajviše amilnog) štetnih za ljudsko zdravlje, zbog čega se taj tok destilacije odvaja i koristi u tehničke svrhe (kao gorivo, razrjeđivač i sl.). Patokom se, rjeđe, naziva i drugi mošt, kad lit bude otočena, tj. prešavina soka u postupku odvajanja tekuće faze mošta od krute faze dropa

Povezano

Zalamanje zaperaka

Zalamanje zaperaka je naziv za jedan od poslova zelene rezidbe kojim se još mladi zaperci (ljetorasti izrasli u ...

Centi

Centi (lat. centum – sto) riječ kojom se kod decimalnih mjernih jedinica označava sto puta manja veličina ili ...
Novosti