Patoka

Patoka je odavna upotrebljavani izraz za tok (frakciju) što teče posljednji (podteka), npr. u postupku proizvodnje rakije (žganica). Patoka kod destilacije (koja se ponekad naziva i patočno ulje) sadrži znatne količine viših alkohola (ponajviše amilnog) štetnih za ljudsko zdravlje, zbog čega se taj tok destilacije odvaja i koristi u tehničke svrhe (kao gorivo, razrjeđivač i sl.). Patokom se, rjeđe, naziva i drugi mošt, kad lit bude otočena, tj. prešavina soka u postupku odvajanja tekuće faze mošta od krute faze dropa

Povezano

Lovrijenac

Lovrijenac (šentlovrenka i St. laurent) je vinska sorta crnog grožđa dobre i redovite rodnosti. U Sloveniji, (gdje ...

Plemenita plijesan

Plemenita plijesan je ista ona gljivica koja u hladnim i vlažnim proljećima napada cvat vinove loze (prije i ...

Füllepp, Julije Adolf

Füllepp, Julije Adolf (1889.-1964.) zaslužan djelatnik iz v. i v. Uz rad u enološkom laboratoriju jedno je vrijeme ...
Novosti