Parafinsko ulje

Parafinsko ulje je uljnata, viskozna, neutralna tekućina, bez boje, okusa i mirisa, koja se koristi u prehrambenoj, farmaceutskoj i kozmetičkoj industriji. U prehrambenoj industriji, pa tako i u vinarstvu, uz pomoć tog ulja nastoji se spriječiti oksidacija vina koje se čuva u metalnim, plastičnim, staklenim ili betonskim cisternama. Ne preporuča se korištenje tog ulja s istom namjenom i za zaštitu vina koje se njeguje u drvenom suđu. Zaštita od oksidacije vina temelji na činjenici da je ono lakše, zbog čega pliva na površini, pa kada je taj sloj od 1 do 3 cm, kisik iz zraka nema kontakt s vinom. Parafinsko ulje, koje se nerijtko u nas pogrešno naziva i enološkim, po sastavu čine tekući alifatski zasićeni ugljikovodici (sa 5 do 15 ugljikovih atoma u molekuli, čija se opća formula piše CnH2n+2). Vazelin je francuska riječ za mekanu smjesu istog podrijetla (sastavljenu iz viših, krutih članova zasićenih ugljikovodika, koja se također proizvodi destilacijom nekih vrsta nafte, odnosno destilacijom iz nafte dobivenog parafina), pa se i taj naziv (kao vazelinsko ulje) ponekad, nepotrebno koristi kao istoznačnica za parafinsko ulje.
Vidi: sporedni proizvodi u preradbi grožđa i proizvodnji vina.

Povezano

Kisela kalijeva sol vinske kiseline

Kisela kalijeva sol vinske kiseline kemijska empirijska formula C4H5O6K, racionalna COOK CHOH CHOH COOH.

Prosecco

Prosecco (čit.: proseko) je autohtona sorta v. l. iz čijeg se bijelog grožđa u vinorodnoj pokrajini Veneto, ...

Cabernet sauvignon

Cabernet sauvignon (čit. kaberne sovinjon), jedna od najpoznatijih vinskih sorata crnog grožđa koja je nastala ...
Novosti