Parafiniranje drvenih vinskih posuda

Parafiniranje drvenih vinskih posuda bila je vrlo značajna radnja u prošlosti, kada se vino pretežito transportiralo u drvenoj bačvi. Naime, da bi se ista bačva mogla koristiti i za transport bijelog i crnog vina, te da bi se lakše i bolje iza svake otpreme mogla oprati, bilo ju je potrebno parafinirati. Da bi parafin (vosku slična masa koja zaostaje pri destilaciji nafte) u tankom sloju prionuo na unutrašnju stijenku bačve, valjalo ju je prije osušiti, a zatim ugrijanim parafinom, ulijevenim na vranj uz brzo pokretanje, oplahnuti. Višak parafina izbaci se iz bačve ponovo na vranj, dakako, dok je još tekuć. Transportne se bačve p. i po nekoliko puta na godinu, pa je i zbog toga ovakav način otpreme napušten, premda glavna zasluga za bolji način transporta vina do potrošača pripada boci i razvoju tehnologije punjenja (flaširanja). Uz bačve, parafiniraju se i pluteni čepovi, čime se sprječava pojava mane na pljesniv miris čepa i pomaže otvaranju (naročito šampanjske) boce.

Povezano

Vino espumoso

Vino espumoso je jedan od španjolskih naziva za pjenušavo vino, (i to za vino espumoso natural método tradicional) ...

Betonska vinska cisterna

Betonska vinska cisterna uz mnoge prednosti (jeftinija litra izgrađenog prostora, osobito kada se grade cisterne ...

Gazzari, Anaklet

Cijeli svoj radni vijek (od 1900. do 1936. godine) djeluje u Kemijsko pokušajnoj stanici u Splijetu (tj. Institutu ...
Novosti