Parafiniranje drvenih vinskih posuda

Parafiniranje drvenih vinskih posuda bila je vrlo značajna radnja u prošlosti, kada se vino pretežito transportiralo u drvenoj bačvi. Naime, da bi se ista bačva mogla koristiti i za transport bijelog i crnog vina, te da bi se lakše i bolje iza svake otpreme mogla oprati, bilo ju je potrebno parafinirati. Da bi parafin (vosku slična masa koja zaostaje pri destilaciji nafte) u tankom sloju prionuo na unutrašnju stijenku bačve, valjalo ju je prije osušiti, a zatim ugrijanim parafinom, ulijevenim na vranj uz brzo pokretanje, oplahnuti. Višak parafina izbaci se iz bačve ponovo na vranj, dakako, dok je još tekuć. Transportne se bačve p. i po nekoliko puta na godinu, pa je i zbog toga ovakav način otpreme napušten, premda glavna zasluga za bolji način transporta vina do potrošača pripada boci i razvoju tehnologije punjenja (flaširanja). Uz bačve, parafiniraju se i pluteni čepovi, čime se sprječava pojava mane na pljesniv miris čepa i pomaže otvaranju (naročito šampanjske) boce.

Povezano

Prošek 1

PROŠEK ( novo) Prošek je desertno vino koje spada u kategoriju vina od prosušenog grožđa, a proizvodi se od ...

Kupaža

Kupaža (fr. coupage) miješanje više vrsta ili tipova vina. Kod nas se ova radnja naziva još i rezanje, križanje i ...

Biološka desacidifikacija mošta i vina

Biološka desacidifikacija mošta i vina je nerijetko u vinarskoj terminologiji uobičajeni naziv za jabučno mliječno ...
Novosti