Palaruša

Palaruša je Pravilnikom o Nacionalnoj listi (NN 159/04.) svrstana među dopuštene (ali ne i preporučene) sorte bijelog grožđa. Istim imenom (na o. Korčuli) zovu i sortu cetinjku bijelu, s kojom ima podosta sličnosti, zbog čega je opravdano pitanje jesu li to dvije sorte ili dva klona iste sorte.

Povezano

Hržić, Milan

Hržić, Milan (1863.-1933.). Učitelj na dječačkoj pučkoj školi u Novom Vinodolskom (1883.) i orguljaš u župnoj ...

Šambre

Šambre (fr.) je postupak kojim se temperatura, uglavnom crnih, taninom bogatih vina, prilagodi sobnoj temperaturi ...
Novosti